Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava doručilo obci Orovnica ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“. Rozsah hodnotenia je uverejnený nižšie, pod týmto článkom : Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“Stiahnuť Mobilne-stredisko-obehoveho-hospodarstva-rozsah-hodnotenia

SLOVAKIA ENERGY – ukončenie pôsobenia na trhu s energiami

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY ako alternatívny dodávateľ elektrickej energie a plynu k termínu 30.09.2021 končí svoje pôsobenie na trhu s energiami. V zmysle zákona má každý ich odberateľ čas v termíne do 30 dní, čo je 31.10.2021 povinnosť zmeniť svojho  dodávateľa elektrickej energie alebo plynu.V prípade, že tak neurobí k 31.12.2021 bude automaticky preradení k dodávateľovi, kde bol pred tým, ako podpísal zmluvu o dodávke energii so spoločnosťou Slovakia energy.

Výkup papiera 16.9.2021

Vo štvrtok 16.09.2021 sa uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Harmasan. Výkup sa uskutoční nasledovne: od 16.00 hodiny – pred Požiarnou zbrojnicou od 16.15 hodiny – v Doline pri moste od 16.30 hodiny – na križovatke pri Nezábudke od 16.45 hodiny – pred bývalým bufetom od 17.00 hodine – na moste pri cintoríne Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Zber sa bude realizovať za každého počasia.