Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Upravené opatrenia pre nosenie rúšok od 3. júna final_opatrenie_ruska_02_06Stiahnuť final_opatrenie_ruska_02_06 Upravené opatrenia pre prevádzky od 3. júna final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06Stiahnuť final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06 Zrušenie zákazu návštev od 3. júna opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020Stiahnuť opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020 Upravené opatrenia pre konanie bohoslužieb platné od 6. mája opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzbyStiahnuť opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby Upravené opatrenia pre prevádzky platné od 6. mája opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020Stiahnuť opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 Úprava štátnej karantény Opatrenie ÚVZ_3353_2020 _statna_karantena_29_04Stiahnuť Opatrenie-ÚVZ_3353_2020-_statna_karantena_29_04 Úprava nosenia rúšok Opatrenie_pre_nosenie_rusok – OLP-3355-2020-20042020Stiahnuť Opatrenie_pre_nosenie_rusok-OLP-3355-2020-20042020 Opatrenia schôdze štátnych orgánov Opatrenie_schodze_statnych_organov – OLP-3354-2020-20042020Stiahnuť Opatrenie_schodze_statnych_organov-OLP-3354-2020-20042020 Opatrenia – štátna karanténa final opatrenie statna karantena 16_4_2020Stiahnuť final-opatrenie-statna-karantena-16_4_2020 Povinnosti osôb prichádzajúcich zo zahraničia Opatrenie_statna_karantena_04042020Stiahnuť Opatrenie_statna_karantena_04042020 Povinnosť nosiť rúška Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020Stiahnuť Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020 Zatvorenie prevádzok v nedeľu Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020Stiahnuť Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020 Zákaz hromadných...