2. balík inflačnej pomoci

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje občanov o 2.balíku inflačnej pomoci.

Základné informácie, kontaktné údaje zamestnancov a vzory žiadostí nájdete v prílohe.