2021Zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny


Slovenská sporiteľňa – účet KOMUNAL


Prima banka – prechod obecných účtov a refinancovanie úverov


Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011238