2022


Zmluva o odvoze a spracovaní BIO odpadu – dodatok


Waste transport – Marius Pedersen


Prima banka


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny


Kúpne zmluvy (nehnuteľnosti)


Slovenská sporiteľňa


O2