SLOVAKIA ENERGY – ukončenie pôsobenia na trhu s energiami

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY ako alternatívny dodávateľ elektrickej energie a plynu k termínu 30.09.2021 končí svoje pôsobenie na trhu s energiami. V zmysle zákona má každý ich odberateľ čas v termíne do 30 dní, čo je 31.10.2021 povinnosť zmeniť svojho  dodávateľa elektrickej energie alebo plynu.V prípade, že tak neurobí k 31.12.2021 bude automaticky preradení k dodávateľovi, kde bol pred tým, ako podpísal zmluvu o dodávke energii so spoločnosťou Slovakia energy.

Výkup papiera 16.9.2021

Vo štvrtok 16.09.2021 sa uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Harmasan. Výkup sa uskutoční nasledovne: od 16.00 hodiny – pred Požiarnou zbrojnicou od 16.15 hodiny – v Doline pri moste od 16.30 hodiny – na križovatke pri Nezábudke od 16.45 hodiny – pred bývalým bufetom od 17.00 hodine – na moste pri cintoríne Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Zber sa bude realizovať za každého počasia.