Začiatok konania – Efektívnejšie využitie mobilných zariadení strediska obehového hospodárstva

Obec Orovnica, obdržala dňa 18.07.2024 Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania – Efektívnejšie využitie mobilných zariadení strediska obehového hospodárstva„. Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  je možné nahliadnuť v pracovnom čase na Obecnom úrade v Orovnici v termíne od 22.07.2024 –  28.07.2024, prípadne na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/efektívnejsie-vyuzitie-mobilnych-zariadeni-strediska-obehoveho-hospoda„. Pripomienky je možné doručiť písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk. Oznamenie-o-zmene-a-upovedomenie-o-zacati-konania-Efektivnejsie-vyuzitie-mobilnych-zarideni-strediska-obehoveho-hospodarstvaStiahnuť Oznamenie-o-zmene-a-upovedomenie-o-zacati-konania-Efektivnejsie-vyuzitie-mobilnych-zarideni-strediska-obehoveho-hospodarstva