Burza kníh – poďakovanie

Ďakujeme všetkým, čo prispeli do BURZY KNÍH.
Celkom z darovaných 250 kníh sa predalo 92 ks.
Výťažok bol použitý na nákup nových knižných titulov do Obecnej knižnice, za čo vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

podakovanie