OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa    14. decembra 2022,  t.j.  v streduod 08:00 do 16:30 Bez elektrickej energie budú rodinné domy a ostatné odberné miesta v obci: – súpisné číslo: 1–25, 55, 183, 184, 220, 221 – EIC čísla odberných miest :    24ZSS4563613000024ZSS6311952000J24ZSS63136980007   Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.