COVID-19 – screening v Obci Orovnica

Vážení občania, v nedeľu 24.01.2021 a v pondelok 25.01.2021 v našej obci  prebehla celoslovenská akcia „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“.  Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí zodpovedne pristúpili k tejto akcii a boli sa dať otestovať.

V našej obci bolo za oba dni celkom otestovaných 255 ľudí, z toho 82 % občanov s trvalým pobytom obce Orovnica a ostatní z okolitých obcí a miest. Z celkového počtu otestovaných boli 3 pozitívne osoby.

Touto cestou ďakujem celému odberovému tímu, zdravotníkom, administratívnych pracovníčkam, dobrovoľníkom a mojim spolupracovníkom za úspešné zvládnutie akcie. Tiež ďakujem sponzorom, ktorí prispeli na spríjemnenie  počas oboch odberových dní. Aj keď tento projekt bol organizovaný ako predchádzajúce podobné akcie v značnej časovej tiesni, pre krátkosť času bolo veľmi náročné zosúladiť všetky povinnosti a pokyny, dovolím si zodpovedne vyhlásiť, že všetky zadané úlohy a pokyny boli splnené, akcia prebehla úspešne a som hrdá na tých občanov, ktorí pristupujú zodpovedne ku všetkým opatreniam v rámci vzniknutej epidemiologickej situácie. Ešte raz ďakujem za pomoc.

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce