COVID-19 – testovanie, február 2021 (I)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našom okrese a vzhľadom na prijaté opatrenia Krízovým štábom SR a Vládou SR, bude v našej Obci Orovnica ďalšie kolo screeningového testovania COVID-19 nasledovne :

v sobotu
06.02.2021
07.30 – 16.00 h    (od 12.00 do 13.00 – obedňajšia prestávka)

Prednostne otestovaní občania, ktorý potrebujú mať výsledok testu kvôli zamestnaniu a rodičia detí, ktoré nastupujú do MŠ a ZŠ od pondelku budúceho týždňa.

Zoznam rezervovaných termínov je uvedený pod týmto článkom (doplnený 5.2.2021).

Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať do radu.  Každý, kto požiada, či už formou objednania na čas alebo voľne o screeningové testovanie bude otestovaný – vybavený.

Objednane-terminy-na-screeningove-testovanie-doplnene-k-05.02.2021-18.00-h.-zverej.