COVID-19 – testovanie, január 2021

V obci Orovnica bude screeningové testovanie COVID-19 nasledovne:

v nedeľu           24.01.2021 –  08.00 – 18.00 h    (od  12.00 –  do  13.00 – obedňajšia prestávka)

v pondelok       25.01.2021 –  08.00 – 14.00 h    (od  11.30 – do  12.00 – obedňajšia prestávka)

V nedeľu, 24.01.2021 budú prednostne otestovaní občania, ktorí potrebujú mať výsledok testu kvôli zamestnaniu v pondelok 25.01.2021.

Objednané časy a voľné časy sú vyznačené nižšie v prílohe.
V prípade, ak sa chcú občania objednať na čas je potrebné sa nahlásiť telefonicky na telefónne číslo 0917 811 909, podľa možnosti najneskôr do 23.01.2021 do 18.00 h.

Na všetky ostatné termíny vyznačené ako „voľné“ môžu prísť občania, s tým, že budú musieť počkať v rade. Každý, kto požiada o screeningové testovanie, či už formou objednania na čas alebo voľne, bude otestovaný – vybavený.

Objednane-terminy-na-screeningove-testovanie-doplnene-k-23.01.2021-18.00-h.