COVID-19 – testovanie, január 2021

Screening testovanie na COVID-19 bude prebiehať v našej obci nasledovne :

v nedeľu, 24. januára 2021
v čase od 8:00 – 18:00

v pondelok, 25. januára 2021
v čase od 8:00 – 14:00

Testovanie sa bude vykonávať v sále kultúrneho domu.

V nedeľu budú otestovaní prednostne občania, ktorí potrebujú mať v pondelok ráno výsledok testu kvôli zamestnaniu. Preto žiadame občanov, aby sa telefonicky, prípadne mailom nahlásili na Obecný úrad, aby sme ich vedeli časovo zosúladiť.
Rozpis časov pre testovanie podľa jednotlivých domácností bude zverejnený najneskôr v piatok, 22. januára 2021, bude zverejnený aj na internetovej stránke obce a občania budú priebežne informovaný aj prostredníctvom miestneho rozhlasu opakovane, niekoľkokrát denne.