COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (II)

V piatok, 12. februára 2021, v rámci skríningového testovania na COVID-19 bolo celkom bolo otestovaných 222 ľudí.
Z toho 86 % (191 osôb) s trvalým alebo prechodným pobytom v našej obci a 14 % (31 osôb) z iných obcí.
Z celkového počtu (222) boli celkom 3 pozitívne osoby, z toho 2 osoby s trvalým pobytom mimo našej obce.

Aj počas tohto víkendu bude testovanie, bližšie informácie budú zverejnené od stredy, 17. februára prostredníctvom miestneho rozhlasu a aj na internetovej stránke obce. Naďalej vyzývame všetkých občanov, nielen tých, ktorí sa zúčastnili testovania, aby dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia, najmä to najzákladnejšie :
R – O – R
ruky, odstup, rúško
a dodržiavali zákaz zhromažďovania.