COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (III)

V sobotu 20.02.2021 sa uskutočnilo screeningové testovanie na COVID-19.
Testovania sa zúčastnilo celkom 193 občanov, z toho 92 % občanov (178) s trvalým a prechodným pobytom v našej obci a 8 % občanov (15) z okolia.
Z celkového počtu testovaných boli 3 pozitívne osoby, všetci s trvalým pobytom v našej obci.

Naďalej upozorňujeme na povinné nosenie rúška, dodržiavanie epidemiologických opatrení s dôrazom na to najzákladnejšie : ROR – ruky, odstup, rúško a zákaz zhromažďovania.