COVID-19 – výsledky testovania, marec 2021 (III)

V piatok 19.03.2021, bolo screeningové testovanie na COVID-19.
Otestovaných bolo 207 ľudí, z toho 160 s trvalým alebo prechodným pobytom v našej obci a 47 mimo obce.
Všetky otestované osoby boli negatívne. Percento pozitivity je 0,00 %.