Detský pretek v love rýb

MO SRZ NOVÁ BAŇA usporiada tradičný otvárací detský pretek do 15 rokov

5. mája 2019 NOVÁ BAŇA

Pretek sa uskutoční na vodnej nádrži TAJCH

PROGRAM

13:15 – 13:45 prezentácia a žrebovanie

13:45 – 14:00 vnadenie

14:00 – 17:00 vyhodnotenie preteku, odovzdanie cien

Boduje každá ulovená ryba

súťažiaci si môžu ponechať jedného kapra 40 cm

Pretekári súťažia na vlastné riziko

štartovné je 1€

Popis trate :
voda stojatá
breh mierne zatrávnený
hĺbka 1 do 6 metrov

KAŽDÝ PRETEKÁ NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE

Výbor MO SRZ
Nová Baňa

Rybarske-preteky-2019