Separovaný odpad (plasty, papier, sklo)

2018-01-26 Deň

separovaný odpad (sklo, papier, plasty)