Zber biologického odpadu

2018-04-11 Deň

Biologický odpad :

  • haluzinu
  • konáre
  • tráva

Na vyhradené skládky :

  • pred bufetom
  • v doline pri moste na betónovom paneli
  • oproti rodinnému domu súpisné číslo 100
  • oproti súpisnému číslu 153
  • v hornom konci pred súp. číslom 74
  • v dolnom konci pred súp. číslom 55
  • pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.