Zber biologického odpadu

Biologický odpad : haluzinu konáre tráva Na vyhradené skládky : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.

Zber biologického odpadu

Biologický odpad : haluzinu konáre tráva Na vyhradené skládky : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.

Zber biologického odpadu

Biologický odpad : haluzinu konáre tráva Na vyhradené skládky : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.

Zber biologického odpadu

Biologický odpad : haluzinu konáre tráva Na vyhradené skládky : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.

Zber biologického odpadu

Biologický odpad : haluzinu konáre tráva Na vyhradené skládky : pred bufetom v doline pri moste na betónovom paneli oproti rodinnému domu súpisné číslo 100 oproti súpisnému číslu 153 v hornom konci pred súp. číslom 74 v dolnom konci pred súp. číslom 55 pri cintoríne pod spodným 1100 l kontajnerom.