FOTO

Májová kvapka krvi (2023)
Stavanie mája (2023)
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce (2023)
Veľkonočné trhy (2023)
Orovnica z Bielej skaly – Brehy (2022)
Preteky v sánkovaní (2017)
Stavanie mája (2011)
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce (2011)
Pochod na Bukovinu (2008)
Orovnica (2019)
Orovnica (2017)
Orovnica (2014)

Orovnica (2012)