História

18. storočie
19. storočie

Celé dejiny osídlenia sú spojená a históriou kláštora v Hronskom Beňadiku.

Obec je písomne prvýkrát doložená r. 1209 ako Varanza, keď bola zapísaná medzi majetkami opátstva vo Svätom Beňadiku (Hronskom Beňadiku). Založili ju poddaní tohto opátstva.

Osadníci sa zaoberali najmä drevorubačstvom a uhliarstvom. Poľnohospodársku pôdu získavali klčovaním lesov. Od začiatku osídlenia až do začiatku 18. storočia bola obec pre ťažké životné podmienky a nedostatok pitnej vody niekoľkokrát opustená.

V roku 1525 je už obec zapísaná pod menom Orownycza. V roku 1565 sa Orovnica stáva majetkom ostrihomskej kapituly, ale v roku 1601 prechádza na krátky čas do rúk Dóczyovcov. Vtedy mala obec 19 domov.

 

 

 

V roku 1971 bola Orovnica pričlenená k obci Tekovská Breznica.

1. januára 1993 sa Orovnica osamostatnila a odvtedy o svojich osudoch rozhoduje sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte obyvateľov do 18. storočia nie sú vierohodne doložené. V roku 1755 mala obec len 148 obyvateľov. V ďalšom období bol počet obyvateľov nasledovný :