Informácia o výluke Hr.Beňadik–Nová Baňa 9.jún – 11.december 2024

Informácia o výluke Hronský Beňadik – Nová Baňa
od 09. júna – do 11.decembra 2024

Realizované zmeny na tratiach ústiacich do Zvolena súvisia s rozsiahlou výlukovou činnosťou správcu železničnej infraštruktúry (ŽSR) na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica z dôvodu havarijného stavu infraštruktúry a zároveň modernizácie ŽST Hronský Beňadik. Na viacerých linkách dochádza od 09. júna – do 11.decembra 2024 z tohto dôvodu k zmenám v časových polohách vlakov regionálnej a diaľkovej dopravy.

Na linke Zvolen – Levice (trať 150) príde okrem zmien časových polôh vlakov aj k dlhodobému nahradzovaniu osobných vlakov autobusovou dopravou (NAD) v úseku Žarnovica – Kozárovce a diaľkových vlakov v úseku Kozárovce – Nová Baňa.

Predpoklad trvania opatrení je do konca platnosti grafikonu 2023/2024 (december 2024).

Pri regionálnych vlakoch ide o nasledovné zmeny:

 • Vlaky zo Zvolena do Levíc budú posunuté trasy a nahradené v úseku Žarnovica – Kozárovce autobusovou dopravou (NAD)
 • Železničná zastávka Psiare nebude obsluhovaná z dôvodu obmedzení na cestnej komunikácií.
  Cestujúci môžu pre nástup do NAD využiť autobusovú zastávku „Hronský Beňadik, námestie.“
 • Os 5701 bude vedený v zmenenej časovej polohe, pôjde v celej trase vlak
 • Os 5742 bude vedený v nezmenenej časovej polohe v celej trase vlak
 • Os 5740 a 5741 bude vedený v NAD v celej trase a zmenenej časovej polohe

  Náhradná autobusová doprava (NAD) bude zastavovať nasledovne:
 • Kozárovce – pred železničnou stanicou
 • Psiare – bez obsluhy
 • Hronský Beňadik – autobusová zastávka „Hronský Beňadik ,námestie“
 • Tekovská Breznica – autobusová zastávka „Orovnica žel.st.“
 • Nová Baňa – pred železničnou stanicou
 • Rudno nad Hronom – autobusová zastávka „Rudno nad Hronom, OcÚ“
 • Voznica – autobusová zastávka Voznica, OcÚ“
 • Dolné Hámre – autobusová zastávka „Voznica, rázc.“
 • Žarnovica – pred železničnou stanicou


V NAD nie je možné zabezpečiť prepravu bicyklov a prepravu zvierat bez uzatvárateľnej schránky (nevzťahuje sa na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím),

V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.

Predaj cestovných lístkov v NAD nie je zabezpečený, cestovný lístok si zakúpite v pokladniciach ZSSK, alebo nonstop prostredníctvom www.zssk.sk, mobilnej aplikácie IDeme vlakom, SMS.

Na linkách :

 • Zvolen – Šahy – Čata (trať 153)
 • Zvolen – Lučenec (trať 160)
 • Zvolen – Banská Bystrica (trať 170)
 • Zvolen – Horná Štubňa (trať 171)

budú od 9.6.2024 platiť nové cestovné poriadky.

Všetky vyššie uvedené zmeny budú zapracované aj do vyhľadávačov spojení.

Ospravedlňte, prosím, prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní.