Informácia – zber dreveného odpadu

Počas jarného a jesenného upratovania sa opakovane nazbieralo väčšie množstvo dreveného odpadu v kontajneroch. Obec našla firmu ktorá podniká v oblasti nakladania s dreveným odpadom a podpísala zmluvu.
Od 1. júla 2023, bude možné drevený odpad ako :

drevené palety
drevené obaly
drevené dosky
drevené trámy
drevené okenné rámy
surová-laminátová alebo dýhovaná drevotrieska
drevený nábytok
drevené postele
drevné stoly a podobne

odovzdať na obci.
Spôsob zberu a termíny bude oznámený domácnostiam samostatnou informáciou cez Munipolis a letákom do domácností.