Kalendár zberu odpadov

 

Kalendár zberu odpadov

< 2018 >
December
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
november
november
november
november
november
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
január
január
január
január
január
január

 

Pozor zmena!
Od 44. týždňa dochádza k zmene vývozného dňa komunálneho odpadu.
Vývoz bude vždy vo štvrtok (v párnych týždňoch), nie v stredu.

Konáre, halúze, trávu, sená a a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo.

Termín zberu takéhoto druhu odpadu bude včas oznámený prostredníctvom miestnych oznamov obvyklým spôsobom.

Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb (žltá-plasty, modrá-papier, zelená-sklo, červená-kovy, biela-tetrapaky). Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.

Dôrazne upozorňujeme občanov, že 1100 l kontajnery, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpady z cintorína !!!

Zmena termínu zberu jednotlivých odpadov bude včas oznámená.
Termín 27.12.2018 je orientačný, z dôvodu Vianočných sviatkov.

 


Termíny zberu odpadu v obci Orovnica
od 1.7.2018 do 31.12.2018

Kalendár-zberu-triedeného-odpadu--vrecovaným-spôsobom-na-II. polrok 2018