Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov

< 2019 >
November
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
október
október
október
október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
december

OD 01.04.2019 nebude realizovaný ZBER SKLA vrecovým spôsobom od domácností,
ale DO ZELENÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené v obci:

– pred požiarnou zbrojnicou
– pri bytových domoch
– na odbočke na Vartu pred RD súp. č. 76
– v časti Dolina na betónovom paneli
– na križovatke pred RD súp. č. 145
– pri Bufete
– pri cintoríne

JESENNÉ UPRATOVANIE
objemný odpad
25.,26.,27. a 28. októbra 2019
– kontajnery budú umiestnené na obvyklých miestach

Konáre, halúze, trávu, sená a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo v obci. Najbližší termín zberu takéhoto druhu odpadu bude v jesenných mesiacoch.

Kontajnery – 1.100 l, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpad z cintorína.!!!

Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb:
žltá-plasty
modrá-papier
červená – kovy
biela – tetrapaky

Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.

Zmena termínu zberu a aj spôsob zberu jednotlivých odpadov bude včas oznámený.


Termíny zberu odpadu v obci Orovnica
od 1.7.2019 do 31.12.2019

Kalendár-zberu-triedeného-odpadu-na-III.-a-IV.-štvrťrok-2019