Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
september
september
september
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ZBER SKLA je v obci realizovaný
DO ZELENÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené v obci:

– pred požiarnou zbrojnicou
– pri bytových domoch
– na odbočke na Vartu pred RD súp. č. 76
– v časti Dolina na betónovom paneli
– na križovatke pred RD súp. č. 145
– pod rodinným domom súp. č. 218
– pri cintoríne

Vrecový zber skla z domácností je zrušený.
Žiadame sklo do kontajnerov vysýpať, nenechávať v igelitových taškách, či vreciach.


Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb:

žltá – plasty
modrá – papier
červená – kovy
biela – tetrapaky

Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.
Vrecia dáva do domácností zberová spoločnosť na výmenu.


Kontajnery – 1.100 l, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpad z cintorína !!!


JESENNÉ UPRATOVANIE
objemný odpad
22. – 25. október 2021
– kontajnery budú umiestnené na obvyklých miestach, pričom kontajner pri cintoríne bude zvezený až po sviatku zosnulých, t.j. po 1.11.2021


Konáre, halúze, trávu, sená a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo v obci.
Zberá sa celoročne do veľkého zeleného kontajneru umiestneného na verejnom priestranstve oproti rodinnému domu súpisné číslo 22.


Zmena termínu zberu a aj spôsob zberu jednotlivých odpadov bude včas oznámený.

Termíny zberu odpadu v obci Orovnica
od 1.7.2021 do 31.12.2021

Kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-III.-a-IV.-stvrtrok-2021