Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov

< 2019 >
Február
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
január
január
január
január
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
marec
marec
marec

Pozor zmena!
Od 44. týždňa 2018 dochádza k zmene vývozného dňa komunálneho odpadu.
Vývoz bude vždy vo štvrtok (v párnych týždňoch), nie v stredu.

Konáre, halúze, trávu, sená a a ostatný rastlinno-biologický odpad, ktorý v domácnostiach nelikvidujete kompostovaním, je zakázané ukladať na verejné priestranstvo.

Termín zberu takéhoto druhu odpadu bude včas oznámený prostredníctvom miestnych oznamov obvyklým spôsobom.

Triedený odpad sa zbiera vrecovaným spôsobom podľa príslušných farieb (žltá-plasty, modrá-papier, zelená-sklo, červená-kovy, biela-tetrapaky). Vrecia musia byť naplnené minimálne do polovice, vo vreciach na to určených, v opačnom prípade nebude odpad zobraný.

Dôrazne upozorňujeme občanov, že 1100 l kontajnery, ktoré sú umiestnené v priestoroch miestneho cintorína sú určené na odpady z cintorína !!!

Zmena termínu zberu jednotlivých odpadov bude včas oznámená.


Termíny zberu odpadu v obci Orovnica
od 1.1.2019 do 31.3.2019

Kalendár-zberu-triedeného-odpadu--vrecovaným-spôsobom-na-II. polrok 2018