Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí občania,

Od 23. novembra do 05. decembra prebieha v našej obci celoslovenská zbierka s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorej cieľom je potešiť seniorov v domove dôchodcov krabičkou, ktorú naplníte:

  • Niečím voňavým ako napr.: sprchový gél, mydlo
  • Niečím sladkým: keksy, čokoláda
  • Niečím slaným: chrumky, tyčinky
  • Niečím teplým: horúca čokoláda, čaj
  • Niečím mäkkým: ponožky, rukavice
  • Niečím na zábavu: kniha, krížovky
  • Niečím zo srdca na pamiatku: pohľadnica, kresba

Naplnenú krabičku prosím zabaľte tak, že vrch krabičky a spodok krabičky zabalíte zvlášť. Krabičku potom odovzdáte priamo na Obecnom úrade v našej obci počas úradných hodín. Následne budú všetky krabičky osobne odovzdané v domovoch dôchodcov v okolí  Novej Bane a Zlatých Moraviec.

Viac informácií získate na www.kolkolasky.sk, prípadne na telefónnom čísle kontaktnej osoby Michaely Holej 0949 607 801.

Vopred vyjadrujeme srdečnú vďaku tým ľuďom, ktorí nezištným činom potešia tých, ktorí nečakajú na Vianoce žiaden darček.


S vďakou

Mgr. Katarína Forgáčová, starostka obce
poslanci OZ a pracovníci obecného úradu