Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb

Výsledky volieb

 

Vyhlásenie volieb

Vyhlásenie volieb

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
Zákon o volebnej kampani

 

Oznámenia obce

Oznámenie o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu výkonu starostu
Oznámenie adresy na doručenie
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Orovnica
Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

 

Tlačivá

Podpisová listina – poslanec
Podpisová listina – starosta

Vyhlásenie nezávislého kandidáta – starosta
Vyhlásenie nezávislého kandidáta – poslanec

Vzor – Kandidátna listina nezávislý kandidát – starosta
Vzor – Kandidátnaj listina nezávislý kandidát – poslanec

Oznámenie o určení splnomocnenca, náhradníka – politické strany, hnutia

Vyhlásenia kandidáta – politické strany a hnutia – poslanci
Vyhlásenia kandidáta – politické strany a hnutia – starosta

Vzor – Kandidátna listina politické strany a hnutia – poslanci
Vzor – Kandidátna listina politické strany a hnutia – starosta