Komunálne voľby 2017

Vyhlásenie volieb

Rozhodnutie predsedu NR SR z 18.04.2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenia obce

Zverejnenie počtu obyvateľov obce
Oznámenie o určení obvodov a počtu volených poslancov
Doručenie kandidátnych listín

Tlačivá

Informácia pre voliča
Kandidátna listina nezávislého poslanca OZ
Kandidátna listina pre poslancov OZ – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí
Informácie pre voľby poslancov OZ

 

Výsledky volieb

Výsledky volieb podľa obcí
Zoznam zvolených poslancov podľa obvodov a obcí

 

Obec Orovnica   –    volebný okrsok č. 1

Počet zapísaných voličov                                                                      462

volieb sa zúčastnilo                                                                                 33   ( 7,14 %)

počet odovzdaných platných hlasov pre voľbu poslancov OZ         33

 

počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný:

Forgáč Miroslav                                                                       32

Greš Martin                                                                               26

 

Obaja kandidáti boli zvolení za poslancov OZ.