Mimoriadna situácia – COVID 19

Dôležité informácie

Dôležité-informácie-COVID-19

Pracovná povinnosť zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti – uznesenie vlády SR

233_2020

V priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica je dňom 30.marca 2020 zriadené Call centrum pre poskytovanie informácií k problematike koronavírusu :

0961 699 555
048 / 4306 555

pondelok – piatok
od 08:00 – do 20:00

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

– povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia

zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení

– zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná

obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania

zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)

zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení

obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu

obmedzenie úradných hodín klientskych centier

– naďalej platí zákaz návštevy nemocníc

zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

– hotely a reštaurácie budú otvorené

 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôrazňuje, že opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.

 V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča občanom cestovať do zahraničia počas trvania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.


Zdôrazňujeme, že od 13. marca 2020, 7.00 h všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia do SR sú povinné zostať v karanténe 14 dní. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR (www.uvzsr.sk).

Vo vzťahu k dopravným obmedzeniam, Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza od 13. marca 2020 od 7:00 h sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej dopravy.

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 2020 od 7:00 h premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13. marca 2020 od 7:00 h.

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 od 7:00 h pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

V záujme ochrany zdravia a prijatých opatrení, pristúpila Obec Orovnica na obmedzenie úradných hodín :

od 13. marca 2020
v čase od 08:00 do 12:00 h.

Odporúčame požiadavky v čo najväčšom počte riešiť prostredníctvom mailu prípadne telefonicky, v prípade, že je potrebné prísť osobne,  stránky sa budú vybavovať počas týchto obmedzených hodín v jednorázových ochranných rúškach, buď občan bude mať vlastné ochranné rúško, alebo mu bude vydané na požiadanie na  obecnom úrade. Od dnes a počas víkendu, budú priestory obecného úradu a kultúrneho domu vydenzifikované a následne aj pravidelne počas trvania opatrení.