Cintorín + nájomné zmluvy na hrobové miesta


Otvoriť interaktívnu mapu cintorína v Orovnici v novom okne


číslo nájomnej zmluvynájomcačíslo hrobového miestapochovanýnájomná zmluva
(stiahnutie dokumentu)
1Ľubomíra Antalová1Forgáč František, Forgáčová Helena, rod. Borošová Nájomná zmluva č.2020/1
2Margita Krištofová2Michal KrištofNájomná zmluva č.2020/2
3Vladimír Kokoška3Ondrej Kokoška, Mária Kokošková, rod. BarienčíkováNájomná zmluva č.2020/3
4MUDr. Jana Janoušková4Michal Kŕč, Mária Kŕčová, rod. BarancováNájomná zmluva č.2020/4
5Viera Feilhauerová5Ernest Krovina, Vilma Krovinová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/5
6Silvia Horniaková6Viliam Horniak, Apolónia Horniaková, rod. Horniaková, Viliam Horniak ml. (urna)Nájomná zmluva č.2020/6
7Anton Forgáč7Alojz Forgáč, Júlia Forgáčová, rod. ČohanováNájomná zmluva č.2020/7
8Iveta Vrábová8Imrich Krištof, Malvína Krištofová, rod. PolcováNájomná zmluva č.2020/8
9Elena Horniaková9Viliam HorniakNájomná zmluva č.2020/9
10Tibor Židzik10Michal Židzik, Ľubomíra Židziková, rod. Šutková, Michal Židzik ml. (urna)Nájomná zmluva č.2020/10
11Blažej Forgáč11Júlia Forgáčová, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/11
12Ing. Ján Jánošík12Anna Nedelková, rod. ZigováNájomná zmluva č.2020/12
13Ľudovít Snopko13Ľudovít Snopko, Katarína Snopková, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/13
14Margita Libičová14Anton Šutka, Margita Šutková, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/14
15Kršiaková Anna15Jozef Forgáč, Štefánia Forgáčová, rod. TencerováNájomná zmluva č.2020/15
16Imrich Halgaš16Imrich Halgaš, Štefánia Halgašová, rod. SaveliováNájomná zmluva č.2020/16
17Karol Vrbka17Felix Vrbka, Helena Vrbková, rod. Lovecká, Felix Vrbka ml. (urna)Nájomná zmluva č.2020/17
18Mária Oslancová18Anton Oslanec, Anton Oslanec ml.Nájomná zmluva č.2020/18
19Mária Oslancová19Anton OslanecNájomná zmluva č.2020/19
2020voľné urnové miesto
2121voľné urnové miesto
2222voľné urnové miesto
2323voľné urnové miesto
2424voľné urnové miesto
2525voľné urnové miesto
2626voľné urnové miesto
2727voľné urnové miesto
2828voľné urnové miesto
2929voľné urnové miesto
30Ing. Ján Mišík30Ján Mišík, Katarína Mišíková, rod. Makovická, Mária Mišíková, rod. ŠuhajdováNájomná zmluva č.2020/30
31Helena Forgáčová31Dominik LoveckýNájomná zmluva č.2020/31
3232
33Jolana Šutková33Jozef Slabý, Eleonóra Slabá, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/33
3434
35Miroslav Forgáč35Štefan Forgáč, Mária ForgáčováNájomná zmluva č.2020/35
36Jolana Šutková36Jozef SlabýNájomná zmluva č.2020/36
37Ing. Anton Návarka37Anton Volentier, Viktória Volentierová, rod. Lovecká, Anton Návarka, Irena Návarková, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/37
38Alena Vlčková38František Vlčko, Júlia Vlčková, František Vlčko, Alžbeta VlčkováNájomná zmluva č.2020/38
3939
40Martina Horniaková40Jozef Dolnický, Imrich DolnickýNájomná zmluva č.2020/40
4141
42Katarína Barancová42Albína ZigováNájomná zmluva č.2020/42
43Alžbeta Trubenová43Karol Lovecký, Mária Lovecká, rod. KrištofováNájomná zmluva č.2020/43
44Karolína Závadská44František Volentier, Viktória VolentierováNájomná zmluva č.2020/44
45Berta Forgáčová45Viktor Lovecký, Eleonóra Lovecká, rod. KrištofováNájomná zmluva č.2020/45
46Vincent Krištof46Ján Šutka, Barbora Šutková, Vincent Krištof, Božena Krištofová, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/46
47Miroslav Pitner47Štefan Pitner, Barbora Pitnerová, rod. KrovinováNájomná zmluva č.2020/47
48Helena Minárová48Mária Šutková, Cyril Mišík, Agnesa Mišíková, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/48
49Vincent Gáfrik49Štefan Lovecký, Vincent LoveckýNájomná zmluva č.2020/49
50Mária Lauková50Martin Forgáč, Barbora Forgáčová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/50
51Emília Halgašová51Pavol Zigo, Júlia Zigová, rod. PetrášováNájomná zmluva č.2020/51
52Ivan Volentier52Ignác Volentier, Pavlína Volentierová, rod. Krovinová, Dominik Volentier, Magdaléna Volentierová, rod. ŽiakováNájomná zmluva č.2020/52
5353
54Katarína Miháliková54Michal Forgáč, Angela Forgáčová, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/54
55Štefan Beňo55Karol Mihál, Barbora Mihálová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/55
56Viera Talajová56František Horniak, Helena Horniaková, rod. BickováNájomná zmluva č.2020/56
57Helena Kubicová57Michal Návarka, Helena Návarková, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/57
58Júlia Forgáčová58František ForgáčNájomná zmluva č.2020/58
59Vladimír Zigo59Vincent Zigo, Mária Zigová, rod. NávarkováNájomná zmluva č.2020/59
6060voľné miesto – dvojhrob
6161voľné miesto – dvojhrob
6262voľné urnové miesto
6363voľné urnové miesto
6464voľné urnové miesto
6565voľné urnové miesto
6666voľné miesto – dvojhrob
6767voľné miesto – dvojhrob
6868voľné miesto – dvojhrob
6969voľné miesto – dvojhrob
7070voľné miesto – dvojhrob
7171voľné miesto – dvojhrob
72Vladislav Dedík72Vladislav DedíkNájomná zmluva č.2020/72
7373
74Jolana Šutková74Margita SlabáNájomná zmluva č.2020/74
75Viliam Forgáč75Nájomná zmluva č.2020/75
76Albína Lovecká76Jozef LoveckýNájomná zmluva č.2020/76
77Albína Lovecká77Michal Lovecký, Katarína Lovecká, rod. Horniaková, Ernest LoveckýNájomná zmluva č.2020/77
78Katarína Halgašová78Ján Zigo, Katarína Zigová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/78
79Ján Zigo79Mária Zigová, rod. TeplanováNájomná zmluva č.2020/79
80Alžbeta Mišurová80Michal Lovecký, Katarína Lovecká, rod. HomolováNájomná zmluva č.2020/80
81Helena Návarková81Alojz Kasan, Margita Kasanová, rod. Šutková, Helena Návarková, rod. KasanováNájomná zmluva č.2020/81
82Juraj Dolňan82Štefan BaranecNájomná zmluva č.2020/82
83Silvia Horniaková83Terézia Homolová, rod. HomolováNájomná zmluva č.2020/83
84Helena Minárová84starí rodičia Šutkoví (Mišíkoví)Nájomná zmluva č.2020/84
85Mgr. Katarína Forgáčová85Ernest Petráš, Agnesa Petrášová, rod. Lovecká, Ernest Petráš ml.Nájomná zmluva č.2020/85
8686
87Imrich Bratko87František Bratko, Jozefína Bratková, rod. ŠályováNájomná zmluva č.2020/87
88Miroslav Vlček88Ľudmila Lovecká, Lukáš Forgáč, Mária Forgáčová, rod. KrištofováNájomná zmluva č.2020/88
89Helena Volentierová89Ján Kuruc, Petronela Kurucová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/89
90Anton Forgáč90Anton Forgáč, Štefánia Forgáčová, rod. ŠimokováNájomná zmluva č.2020/90
91Evžénia Rákocziová91Štefan Slabý, Paulína Slabá, rod. SucháNájomná zmluva č.2020/91
9292
93Darina Betáková93Ján Kršiak, Barbora Kršiaková, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/93
9494
9595
9696
97Ján Bratko97Štefan Bratko, Mária Bratková, rod. Forgáčová, Flóro Bratko, Mária Bratková, rod. BratkováNájomná zmluva č.2020/97
9898
9999voľné miesto – jednohrob
100Vladimíra Šmikniarová100Martin Slabý, Veronika Slabá,rod. Lovecká, Štefan ŠmikniarNájomná zmluva č.2020/100
101101voľné miesto – jednohrob
102Holubová Helena102Ján Homola, Katarína Homolová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/102
103Ľudovít Snopko103Ján Horniak, Viktória Horniaková, rod. BandziováNájomná zmluva č.2020/103
104104
105Ondrej Valach105Ján Forgáč, Mária Forgáčová, rod. DupajováNájomná zmluva č.2020/105
106106
107Jaroslav Slabý107Karol Slabý, Jolana Slabá, rod. ŠályováNájomná zmluva č.2020/107
108108
109109
110Helena Kašiarová110Vincent Forgáč, Alžbeta Forgáčová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/110
111Imrich Volentier111Lavrinc Volentier, Vilma Volentierová, rod. ValachováNájomná zmluva č.2020/111
112112voľné miesto – jednohrob
113113
114Volentierová Helena, rod. Šutková114Martin Šutka, Helena Šutková, rod. KurucováNájomná zmluva č.2020/114
115Štefan Beňo115Viliam MihálNájomná zmluva č.2020/115
116116
117Miriam Zigová117Tatiana Schneiderová, rod. LasičováNájomná zmluva č.2020/117
118Marta Horniaková118Štefan Piatrik, Horniaková Anna, rod. Piatriková(vnučka)Nájomná zmluva č.2020/118
119Karolína Závadská119Ivan ZávadskýNájomná zmluva č.2020/119
120Jaroslava Divincová120Ján Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, rod. Zigová, Peter Hrnčiar (urna)Nájomná zmluva č.2020/120
121Imrich Bratko121Imrich Bratko, Agnesa Bratková, rod. KrištofováNájomná zmluva č.2020/121
122Kristína Forgáčová122Štefan Návarka, Anna Návarková, rod. PrôčkováNájomná zmluva č.2020/122
123Helena Návarková123František Návarka, Michal NávarkaNájomná zmluva č.2020/123
124Viera Feilhaverová124Ján Šálka, Jozef Krovina, Emília Krovinová, rod. ŠálkováNájomná zmluva č.2020/124
125Miroslav Vlček125Štefan Vlček, Júlia Vlčeková, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/125
126126
127Helena Forgáčová127František ForgáčNájomná zmluva č.2020/127
128Mária Lauková128František Forgáč, Viktória Forgáčová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/128
129Anna Adamcová129Štefan Forgáč, Anna Forgáčova, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/129
130130
131Lukáč Krovina131Katarína Vlčková, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/131
132Emília Halgašová132Pavol Halgaš, Agnesa Halgašová, rod. KoniarováNájomná zmluva č.2020/132
133Helena Masárová133František Horniak, Pavlína Horniaková, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/133
134Ing. Anton Návarka134Michal Návarka, Etela Návarková, rod. GajdošováNájomná zmluva č.2020/134
135Vlasta Žemberyová135Gregor ŽemberyNájomná zmluva č.2020/135
136Helena Kašiarová136Jozef Kašiar, Zuzana KašiarováNájomná zmluva č.2020/136
137Helena Kašiarová137Jozef KašiarNájomná zmluva č.2020/137
138138
139Marta Horniaková139Ladislav HorniakNájomná zmluva č.2020/139
140140voľné miesto – jednohrob
141Alena Vlčková141František VlčkoNájomná zmluva č.2020/141
142Anna Mišíková142Karol Šutka, Mária Šutková, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/142
143143voľné miesto – dvojhrob
144Alžbeta Mišurová144Jozef Horniak, Mária Horniaková, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/144
145145
146Jozefína Lauermann146Pavol Gajdoš, Jozefína Gajdošová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/146
147Tibor Židzik147Vladko Židzik, Ľubko ŽidzikNájomná zmluva č.2020/147
148Viliam Forgáč148Cyril Šutka, Pavlína ŠutkováNájomná zmluva č.2020/148
149Mgr. Katarína Forgáčová149Gašpar Lovecký, Mária Lovecká, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/149
150Alžbeta Trubenová150Jozef Mišík, Jozefína Mišíková, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/150
151Mária Šutková151Ján Struhár, Zuzana Struhárová, rod. RajnohováNájomná zmluva č.2020/151
152Lovecký Emil152rezervovanéNájomná zmluva č.2020/152
153Lovecký Emil153rezervovanéNájomná zmluva č.2020/153
154Lovecký Emil154Lovecký LadislavNájomná zmluva č.2020/154
155Karolína Závadská155Michal Šutka, Karolína Šutková, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/155
156156
157Dominika Zelinková157Štefan Hniličan, Anna Hniličanová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/157
158Škvarka Peter158Ladislav ŠkvarkaNájomná zmluva č.2020/158
159Škvarka Peter159Jozef Bratko, Anna Bratková, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/159
160Škvarka Peter160Lukáč Škvarka, Mária Škvarková, rod. BratkováNájomná zmluva č.2020/160
161Škvarka Peter161Pavol ŠkvarkaNájomná zmluva č.2020/161
162Vladimír Varga162Vladko VargaNájomná zmluva č.2020/162
163Katarína Halgašová163Štefan Lovecký, Katarína Lovecká, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/163
164Ján Galbavý164Ján Galbavý, Alžbeta Galbavá, rod. GajdošováNájomná zmluva č.2020/164
165Lukáč Krovina165Lukáč Krovina, Agnesa Krovinová, rod. VlčkováNájomná zmluva č.2020/165
166Ján Forgáč166Imrich Forgáč, Mária Forgáčová,rod. Repiská, Imrich Forgáč ml.Nájomná zmluva č.2020/166
167167
168168voľné miesto – dvojhrob
169Mgr. Katarína Forgáčová169Štefan Petráš, Františka Petrášová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/169
170Ing. Ján Rapčan170Filip Mišík, Štefánia Mišíková, rod. ŠályováNájomná zmluva č.2020/170
171Margita Libičová171Peter Forgáč, Júlia Forgáčová, rod. KráľováNájomná zmluva č.2020/171
172172
173Alžbeta Horniaková173Michal HorniakNájomná zmluva č.2020/173
174Jozef Závadský174František Lovecký, Pavlína LoveckáNájomná zmluva č.2020/174
175Miroslav Závadský175Ján Baťo, Anna Baťová, rod. Volentierová, Valéria ZávadskáNájomná zmluva č.2020/175
176Blažej Forgáč176Baltazár Forgáč, Emília Forgáčová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/176
177Miroslav Polcer177Ján Šutka, Paulína Šutková, rod. UhrínováNájomná zmluva č.2020/177
178Miroslav Polcer178Štefan Bratko, Angela BratkováNájomná zmluva č.2020/178
179179voľné miesto – jednohrob
180Margita Šimová180Františka Kováčová s rodinouNájomná zmluva č.2020/180
181Helena Bratková181Viktor Bratko, Katarína Bratková, rod. DolnickáNájomná zmluva č.2020/181
182Helena Bratková182Štefan Bratko, Alojzia Bratková, rod. PittnerováNájomná zmluva č.2020/182
183Oľga Horniaková183Miroslav HorniakNájomná zmluva č.2020/183
184Oľga Horniaková184Michal Horniak, Antónia Horniaková, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/184
185185
186Ľudovít Polnišer186Filip Homola, Viktória Homolová, rod. UhriňováNájomná zmluva č.2020/186
187Ján Gödölley187Matilda Gödölleiová, rod. BaťováNájomná zmluva č.2020/187
188Katarína Forgáčová188Jozef ForgáčNájomná zmluva č.2020/188
189Helena Návarková189Pavel Návarka, Agneša Návarková, rod. Halgašová, Ján Návarka, Albína PovažanováNájomná zmluva č.2020/189
190190voľné miesto – jednohrob
191Mária Kokošková191Ján KokoškaNájomná zmluva č.2020/191
192Jana Golianová192Štefan Krištof, Cecília Krištofová, Jozef Krištof, Mária KrištofováNájomná zmluva č.2020/192
193Mária Šmitalová193Ján ŠmitalaNájomná zmluva č.2020/193
194JUDr. Vladimír Forgáč, CSc.194Gašpar Forgáč, Helena Forgáčová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/194
195Helena Vargová195Melicher Lovecký, Margita Lovecká, rod. ZimermanováNájomná zmluva č.2020/195
196Helena Vargová196Peter LoveckýNájomná zmluva č.2020/196
197Mária Maslíková197Imrich ForgáčNájomná zmluva č.2020/197
198Mária Maslíková198Imrich Forgáč, Mária Forgáčová, rod. ZimermanováNájomná zmluva č.2020/198
199Berta Forgáčová199Vincent Baranec, Eleonóra Barancová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/199
200Berta Forgáčová200Vincent Forgáč, Emil Forgáč, Berta ForgáčováNájomná zmluva č.2020/200
201Stanislav Forgáč201Michal Forgáč, Mária ForgáčováNájomná zmluva č.2020/201
202Stanislav Forgáč202Michal Forgáč, Agnesa Forgáčová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/202
203Ján Forgáč203Ján Forgáč, Viktória Forgáčová, rod. BarancováNájomná zmluva č.2020/203
204Vlasta Ševčíková204Martin Baranec, Mária Barancová, rod. Halgašová, Agneša Barancová, Ján BaranecNájomná zmluva č.2020/204
205Miroslav Pitner205Štefan Pitner, Mária Pitnerová, rod. Lovecká, Viliam PitnerNájomná zmluva č.2020/205
206MUDr. Jana Janoušková206Ernest Baranec, Mária Barancová, rod. ZigováNájomná zmluva č.2020/206
207Mária Beczányová207Michal Baranec, Klára Barancová, rod. BratkováNájomná zmluva č.2020/207
208Helena Forgáčová208Domin Lovecký, Alžbeta Lovecká, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/208
209Helena Forgáčová209Štefan Lovecký, Irena LoveckáNájomná zmluva č.2020/209
210210voľné miesto – jednohrob
211Katarína Barancová211Štefan Zigo, Anna Zigová, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/211
212Katarína Barancová212Michal Mišík, Mária MišíkováNájomná zmluva č.2020/212
213Anastázia Bieliková213Viktor Lovecký, Emília Lovecká, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/213
214Mgr. Elena Kmecová214Mgr. Ján KmecNájomná zmluva č.2020/214
215215voľné urnové miesto
216Jozefína Ďurinová216František Šály, Estera Šályová, rod. LaukováNájomná zmluva č.2020/216
217Alžbeta Dolnická217Rezervované miesto pre Milan Dolnický s rodinouNájomná zmluva č.2020/217
218218
219Ľudovít Polnišer219Ľudovít PolnišerNájomná zmluva č.2020/219
220220
221221voľné miesto – jednohrob
222Elena Lovecká222František Dolnický, Katarína Dolnická, František Dolnický ml.Nájomná zmluva č.2020/222
223Jaroslava Búryová223František Búry ml.Nájomná zmluva č.2020/223
224Jaroslava Búryová224František Búry st.Nájomná zmluva č.2020/224
225225voľné miesto – dvojhrob
226226voľné miesto – dvojhrob
227227voľné miesto – jednohrob
228228
229Jaroslav Lovecký229Gašpar Lovecký, Katarína Lovecká, rod. Vlčková, Peter LoveckýNájomná zmluva č.2020/229
230Ján Kašuba230Zuzana KašubováNájomná zmluva č.2020/230
231231voľné miesto – jednohrob
232Katarína Forgáčová232Štefan Forgáč, Helena Forgáčová, rod. NávarkováNájomná zmluva č.2020/232
233Ján Zigo233Ján Zigo, Karolína ZigováNájomná zmluva č.2020/233
234234
235235
236236voľné miesto – dvojhrob
237237voľné miesto – dvojhrob
238238
239Štefánia Slabá239Silvia SlabáNájomná zmluva č.2020/239
240Blažena Ťakušová240Imrich Kasan, Jolana Kasanová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/240
241Štefánia Slabá241Františka VolentierováNájomná zmluva č.2020/241
242242voľné miesto – jednohrob
243Ivan Medveď243Alojz Medveď, Božena MedveďováNájomná zmluva č.2020/243
244Oľga Garajová244František Mišík, Jozefína Mišíková, Ľubomír Mišík (urna)Nájomná zmluva č.2020/244
245Zlatica Novotová245František Mišík, Zuzana Mišíková, Marián MišíkNájomná zmluva č.2020/245
246Zlatica Psotková246Ján Katina, Amália KatinováNájomná zmluva č.2020/246
247247voľné miesto – dvojhrob
248248voľné miesto – dvojhrob
249249
250Júlia Garajová250Anna KoniarováNájomná zmluva č.2020/250
251Angela Forgáčová251Ján Slabý, Viktória Slabá, rod. Horniaková, Michal ForgáčNájomná zmluva č.2020/251
252Ján Nemec252Ondrej Forgáč, Alžbeta Forgáčová, rod. PitnerováNájomná zmluva č.2020/252
253253voľné miesto – jednohrob
254Ján Nemec254Peter Nemec, Katarína Nemcová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/254
255Mária Krištofová255František Mišík, Mária Mišíková, František Mišík ml.Nájomná zmluva č.2020/255
256Irena Hluzáková256Jozef HluzákNájomná zmluva č.2020/256
257Eva Krovinová – Hluzáková257Ján KrovinaNájomná zmluva č.2020/257
258258voľné miesto – dvojhrob
259259voľné miesto – jednohrob
260260voľné miesto – dvojhrob
261261voľné miesto – jednohrob
262Terézia Forgáčová262Ľudovít Pukan, Helena Pukanová, rod. KrištofováNájomná zmluva č.2020/262
263Miroslav Forgáč263Štefan Forgáč, Emília Forgáčová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/263
264264voľné miesto – dvojhrob
265265voľné miesto – dvojhrob
266266voľné miesto – dvojhrob
267267voľné miesto – jednohrob
268Ľubomíra Antalová268František Forgáč, Jozefína Forgáčová, rod. DolnickáNájomná zmluva č.2020/268
269Michal Forgáč269Jozef Forgáč, Mária Forgáčová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/269
270270voľné miesto – jednohrob
271Ivan Forgáč271Martin Forgáč, Anna Forgáčová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/271
272272
273Antónia Štrohnerová273Anton Blažek, Terézia Blažeková, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/273
274Terézia Forgáčová274Miroslav ForgáčNájomná zmluva č.2020/274
275275
276276voľné miesto – dvojhrob
277277voľné miesto – dvojhrob
278278voľné miesto – dvojhrob
279Vojnový hrob – partizáni279Vojnový hrob – partizániObec Orovnica
280280voľné miesto – dvojhrob
281Imrich Volentier281František ŠutkaNájomná zmluva č.2020/281
282Viliam Forgáč282Viktor Forgáč, Pavlína ForgáčováNájomná zmluva č.2020/282
283283voľné miesto – dvojhrob
284284voľné miesto – jednohrob
285Jozefína Ďurinová285Michal LaukoNájomná zmluva č.2020/285
286286voľné miesto – dvojhrob
287287voľné miesto – jednohrob
288288voľné miesto – dvojhrob
289289voľné miesto – dvojhrob
290290voľné miesto – dvojhrob
291291voľné miesto – dvojhrob
292292voľné miesto – jednohrob
293293voľné miesto – jednohrob
294294voľné miesto – jednohrob
295295voľné miesto – jednohrob
296296voľné miesto – jednohrob
297297voľné miesto – jednohrob
298Alžbeta Némethová298Ján Forgáč, Alžbeta Forgáčová, rod. NávarkováNájomná zmluva č.2020/298
299Miroslav Káčer299Vincent Forgáč, Alžbeta Forgáčová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/299
300Jolana Šutková300Martin ŠutkaNájomná zmluva č.2020/300
301Júlia Garajová301Štefan Koniar, Emília Koniarová, rod. GajdošováNájomná zmluva č.2020/301
302302voľné urnové miesto
303303voľné urnové miesto
304304voľné urnové miesto
305305voľné urnové miesto
306306voľné urnové miesto
307307voľné miesto – dvojhrob
308Jozefína Ďurinová308Martin Lauko, Irena Lauková, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/308
309309
310310
311Mária Maslíková311Imrich Forgáč, Katarína Forgáčová, rod. KrovinováNájomná zmluva č.2020/311
312Irena Krovinová312Lukáč Krovina, Terézia Krovinová, rod. DrevováNájomná zmluva č.2020/312
313Irena Krovinová313Štefan KrovinaNájomná zmluva č.2020/313
314Irena Krovinová314Štefan KrovinaNájomná zmluva č.2020/314
315315
316Mária Šutková316Rodina ŠutkováNájomná zmluva č.2020/316
317317
318Miroslav Závadský318ALucia ZávadskáNájomná zmluva č.2020/318
319Ján Galbavý319Michal Gajdoš, Mária Gajdošová, rod. KrovinováNájomná zmluva č.2020/319
320Jozefína Lauermann320rezervovanéNájomná zmluva č.2020/320
321Jozefína Lauermann321Jozef Savelio, Mária SaveliováNájomná zmluva č.2020/321
322322
323323
324Vladimír Lovecký324Martin Lovecký, Katarína Lovecká, rod. Lovecká, Mária Lovecká, rod. KmeťováNájomná zmluva č.2020/324
325Vladimír Lovecký325Ondrej Kmeť, Veronika Kmeťová, rod. GašparíkováNájomná zmluva č.2020/325
326Ing. Dagmar Plačková326Mária Šutková, rod. KrovinováNájomná zmluva č.2020/326
327Ing. Dagmar Plačková327Štefan Forgáč, Anna Forgáčová, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/327
328Ing. Dagmar Plačková328Karol Zigo, Anna Zigová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/328
329Vladimíra Šmikniarová329František Slabý, Helena Slabá, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/329
330Miroslav Káčer330Jozef Káčer, Matilda KáčerováNájomná zmluva č.2020/330
331331
332Vincent Gáfrik332rezervovanéNájomná zmluva č.2020/332
333Miroslav Gáfrik333Michal Gáfrik, Jozefína Gáfriková, Michal Gáfrik, Filoména GáfrikováNájomná zmluva č.2020/333
334334
335Ing. Ladislav Forgáč335Vojtech ForgáčNájomná zmluva č.2020/335
336JUDr. Vladimír Forgáč CSc.336Štefan ForgáčNájomná zmluva č.2020/336
337Vladimír Lovecký337Zuzana Lovecká, rod. VozárováNájomná zmluva č.2020/337
338Ing. Peter Forgáč338Ján Forgáč, Júlia Forgáčová, rod. ŠályováNájomná zmluva č.2020/338
339Ing. Peter Forgáč339Ján Forgáč, Kristína Forgáčová, rod. Minárová, Milan ForgáčNájomná zmluva č.2020/339
340Emília Halgašová340Gašpar HalgašNájomná zmluva č.2020/340
341Angela Forgáčová341Karolína Horniaková, Katarína HorniakováNájomná zmluva č.2020/341
342342voľné miesto – jednohrob
343Ľubomír Forgáč ml.343Gašpar Forgáč, Štefánia Forgáčová, rod. Forgáčová, Ľudovít Forgáč, Pavlína Forgáčová, rod. KašubováNájomná zmluva č.2020/343
344Ing. Ladislav Forgáč344Kristína Forgáčová rod. NávarkováNájomná zmluva č.2020/344
345Ing. Ladislav Forgáč345Michal Forgáč, Mária Forgáčová, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/345
346Adriana Ráabová346Ondrej Búry, Helena BúryováNájomná zmluva č.2020/346
347Adriana Ráabová347Atilla Blišťan, Anna Blišťanová, rod. BúryováNájomná zmluva č.2020/347
348348
349Viliam Forgáč349Viktor Forgáč, Helena Forgáčová, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/349
350Anna Mišíková350Viktor Mišík, Mária Mišíková, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/350
351Mária Krištofová351František Mišík, Margita Mišíková, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/351
352Mária Krištofová352Cyril Mišík, Katarína Mišíková, rod. Nemcová, Pavel KrištofNájomná zmluva č.2020/352
353Emil Minár353Ján Minár, Viktória Minárová, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/353
354Soňa Hudecová354Michal Forgáč, Katarína Forgáčová, rod. MišíkováNájomná zmluva č.2020/354
355Emil Minár355Ján MinárNájomná zmluva č.2020/355
356356
357357voľné miesto – jednohrob
358Imrich Bratko358Alojzia Lovecká, Viktor Lovecký, Estera LoveckáNájomná zmluva č.2020/358
359Štefan Šutka359Štefan Šutka, Pavlína Šutková, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/359
360Jozef Pricl360Jozef Pricl, Katarína PriclováNájomná zmluva č.2020/360
361Monika Chudá361Anna Dolnická, rod. KasanováNájomná zmluva č.2020/361
362Monika Chudá362Benedikt Kasan, Katarína Kasanová, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/362
363Monika Chudá363Jana Kupkárová, rod. KupkárováNájomná zmluva č.2020/363
364Monika Chudá364Ján KupkárNájomná zmluva č.2020/364
365JUDr. Vladimír Forgáč CSc.365Štefan Forgáč, Mária Forgáčová, rod. Hamadová, Anna ForgáčováNájomná zmluva č.2020/365
366366
367367
368Margita Krištofová368František Krištof, Emília Krištofová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/368
369Miroslav Forgáč369František Lovecký, Matilda Lovecká, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/369
370Cyril Lovecký370Cyril LoveckýNájomná zmluva č.2020/370
371Elena Lovecká371Cyril Lovecký, Štefánia Lovecká, rod. DolnickáNájomná zmluva č.2020/371
372Karol Forgáč372Karol Forgáč, Rozália Forgáčová, Karol Forgáč, Irena ForgáčováNájomná zmluva č.2020/372
373Karol Forgáč373Ondrej Šutka, Júlia Šutková, Vladimír Šutka, František ŠutkaNájomná zmluva č.2020/373
374Terézia Forgáčová374Martin Krištof, Anna Krištofová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/374
375Čaradová Anna375Ján Forgáč, Mária Forgáčová, rod. Gažiová, Alojz ČaradaNájomná zmluva č.2020/375
376376voľné miesto – dvojhrob
377Alžbeta Trubenová377Karol Lovecký, Alžbeta LoveckáNájomná zmluva č.2020/377
378Júlia Garajová378Imrich Bolgár, Mária Bolgárová, rod. KoniarováNájomná zmluva č.2020/378
379Vincent Gáfrik379Štefan Lovecký, Anna Lovecká, rod. ForgáčováNájomná zmluva č.2020/379
380Mária Budayová380Katarína Gajdošová, rod. LoveckáNájomná zmluva č.2020/380
381Štefan Beňo381Helena BeňováNájomná zmluva č.2020/381
382Ing. Ján Lovecký382Gejza Lovecký, Viktória Lovecká, Gejza Lovecký ml.Nájomná zmluva č.2020/382
383Dominika Zelinková383Peter Šimkovič, Helena Šimkovičová, rod. Hniličanová, Peter Šimkovič ml.Nájomná zmluva č.2020/383
384384voľné miesto – jednohrob
385Mikuláš Hoják385Mikuláš HojákNájomná zmluva č.2020/385
386386voľné miesto – jednohrob
387Štefánia Slabá387Ľudovít Slabý, Martinka SlabáNájomná zmluva č.2020/387
388388voľné miesto – dvojhrob
389389voľné miesto – dvojhrob
390390voľné miesto – dvojhrob
391391voľné miesto – dvojhrob
392392voľné miesto – dvojhrob
393393voľné miesto – dvojhrob
394394
395Elena Debnárová395František Príbelský, Helena Príbelská, rod. MakovickáNájomná zmluva č.2020/395
396396
397Peter Šály397Ábel Šály, Helena Šályová, rod. GajdošováNájomná zmluva č.2020/397
398Peter Šály398Štefan Gajdoš, Františka Gajdošová, rod. Minárová, Stanislav GajdošNájomná zmluva č.2020/398
399Peter Šály399Vincent Gajdoš, Angela Gajdošová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/399
400Katarína Miháliková400Dominik Forgáč, Angela Forgáčová, rod. Halgašová, syn DominikNájomná zmluva č.2020/400
401Katarína Miháliková401Jozef Halgaš, Terézia Halgašová, rod. VlčkováNájomná zmluva č.2020/401
402402voľné miesto – jednohrob
403Horniaková Elena, rod. Horniaková403Ernest Minár, Jozefína Minárová, rod. ŠutkováNájomná zmluva č.2020/403
404404
405Viktória Horniaková405Jozef Gajdoš, Mária Gajdošová, rod. VolentierováNájomná zmluva č.2020/405
406Ľubomír Minár406Ernest Minár, Miluška Minárová, rod. KohlováNájomná zmluva č.2020/406
407Ľubomír Minár407Amália Štanclová, Leopolda KohlováNájomná zmluva č.2020/407
408Ľudovít Hudec408Emília HudecováNájomná zmluva č.2020/408
409Terézia Polnišerová409Filip Horniak, Terézia Horniaková, rod. Forgáčová, Angela HorniakováNájomná zmluva č.2020/409
410Viktória Horniaková410Ladislav HorniakNájomná zmluva č.2020/410
411Viktória Horniaková411Ján Volentier, Eleonóra Volentierová, Ladislav HorniakNájomná zmluva č.2020/411
412412
413413
414414
415Viktória Michalíková415František Krištof, Anna Krištofová, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/415
416Alžbeta Mišurová416Gustáv Horniak, Mária Horniaková, Eleonóra Horniaková, Rudolf LoveckýNájomná zmluva č.2020/416
417417voľné miesto – dvojhrob
418418voľné miesto – dvojhrob
419419voľné urnové miesto
420420voľné urnové miesto
421421voľné urnové miesto
422422voľné urnové miesto
423423voľné urnové miesto
424424voľné urnové miesto
425425voľné urnové miesto
426426voľné urnové miesto
427427voľné urnové miesto
428428voľné urnové miesto
429429voľné urnové miesto
430430voľné urnové miesto
431431voľné urnové miesto
432432voľné urnové miesto
433433voľné urnové miesto
434434voľné urnové miesto
435435voľné urnové miesto
436436voľné urnové miesto
437437voľné urnové miesto
438438voľné urnové miesto
439439voľné urnové miesto
440440voľné urnové miesto
441441voľné urnové miesto
442442voľné urnové miesto
443443voľné urnové miesto
444444voľné urnové miesto
445445voľné urnové miesto
446446voľné urnové miesto
447Andrea Suchá447Vladimír Šovčík, Ružena Šovčíková, rod. HorniakováNájomná zmluva č.2020/447
448448voľné urnové miesto
449449voľné urnové miesto
450450voľné urnové miesto
451451voľné urnové miesto
452452voľné urnové miesto
453453voľné urnové miesto
454454voľné urnové miesto
455455voľné urnové miesto
456456voľné urnové miesto
457457voľné urnové miesto
458458voľné urnové miesto
459459voľné urnové miesto
460460voľné urnové miesto
461461voľné urnové miesto
462462voľné urnové miesto
463463voľné urnové miesto
464464voľné urnové miesto
465465voľné urnové miesto
466466voľné urnové miesto
467467voľné urnové miesto
468468voľné urnové miesto
469469voľné urnové miesto
470470voľné urnové miesto
471471voľné urnové miesto
472472voľné urnové miesto
473473voľné urnové miesto
474474voľné urnové miesto
475475voľné urnové miesto
476476voľné urnové miesto