Objem triedeného zberu odpadu za rok 2020

OZV ENVI-PAK, ktorá financuje triedený zber odpadov pre Obec Orovnica v roku 2020, zosumarizovala aktivity, ktoré spolu s obcou počas minulého roku vykonala. Aj obec Orovnica, ako súčasť systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2, ktorú ENVI-PAK za rok 2020 dosiahol v množstve 70 545 000 kg.  Z uvedeného množstva prispela obec objemom triedeného zberu komunálneho odpadu vo výške 18 285 kg.

Množstvo komunálneho odpadu každý rok rastie a s ním našťastie aj objem vytriedeného a zhodnoteného. Je to zásluhou aj Vás, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné. Dbajme na to, aby sme aj naďalej správnym a dôsledným triedením odpadu prispeli k čistému a zdravému životnému prostrediu.

Certifikat-ENVI-PAK