Očkovanie psov proti besnote

V sobotu 12.06.2021 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.
Očkovať sa bude nasledovne:

08.00 – 08.30 – pred bývalým bufetom

09.30 – 09.30 – na križovatke pri Nezábudke

10.00 – 10.30 – v doline pri moste

11.00 – 11.30 – pred Požiarnou zbrojnicou

12.00 – 12.15 – pri cintoríne na moste


Poplatok za očkovanie jedného psa je 10,- €.
V prípade očkovania v domácnosti je poplatok 13,- €.

Na očkovanie je potrebné priniesť psa v sprievode dospelej osoby a pes musí mať náhubok.