Odpočet stavu vodomerov v mesiaci január 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje vlastníkom nehnuteľností v obci Orovnica, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebudú pracovníci vodárenskej spoločnosti v mesiaci január robiť odpočty vodomerov, ale si ich majú urobiť vlastníci nehnuteľností sami –
odpočtom.

Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby si urobili odpočet stavov vodomerov a od 15.01.2021 do 24.01.2021
nahlásili stavy vodomerov na obecný úrad :
telefonicky : 045 68 56 655 
mailom : obec@orovnica.eu

Pri nahlásení je potrebné uviesť súpisné číslo nehnuteľnosti, dátum odpočtu a stav vodomeru.
Obecný úrad následne odošle stavy vodomerov za všetky nehnuteľnosti na Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť.