Odpočty vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje občanom , že pracovníci spoločnosti budú realizovať

odpočty vodomerov

v dňoch štvrtok a piatok t. j. 20. – 21.1.2022 .

Žiada občanov, aby sprístupnili počas týchto dní vodomery. V prípade, že nebudú v uvedené dni v domácnostiach, môžu stav vodomeru odčítať sami a papier s napísaným stavom vodomeru umiestniť na viditeľné miesto. Prípadne nahlásiť stav vodomeru na Obecný úrad.