Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenia (zákaz) pre hromadné podujatia, prevádzky verejného stravovania, bohoslužby
od 23. decembra 2020

Vestnik-vlady-ciastka-32_2020

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
od 23. decembra 2020

Vestnik-vlady-ciastka_31_2020

Opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 15. októbra

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

Opatrenia pre nosenie rúšok od 15. októbra

final_opatrenia_ruska_15_10

Upravené opatrenia pre nosenie rúšok od 3. júna

final_opatrenie_ruska_02_06

Upravené opatrenia pre prevádzky od 3. júna

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

Zrušenie zákazu návštev od 3. júna

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020

Upravené opatrenia pre konanie bohoslužieb platné od 6. mája

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

Upravené opatrenia pre prevádzky platné od 6. mája

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

Úprava štátnej karantény

Opatrenie-ÚVZ_3353_2020-_statna_karantena_29_04

Úprava nosenia rúšok

Opatrenie_pre_nosenie_rusok-OLP-3355-2020-20042020

Opatrenia schôdze štátnych orgánov

Opatrenie_schodze_statnych_organov-OLP-3354-2020-20042020

Opatrenia – štátna karanténa

final-opatrenie-statna-karantena-16_4_2020

Povinnosti osôb prichádzajúcich zo zahraničia

Opatrenie_statna_karantena_04042020

Povinnosť nosiť rúška

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

Zatvorenie prevádzok v nedeľu

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

Zákaz hromadných podujatí

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

Poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020