Oprava komunikácie

Vážení občania !

V dňoch 18.-19. septembra 2017, t.j. v pondelok a v utorok bude EUROVIA SK, a.s. asfaltovať cestu III. triedy v úseku od kostola po križovatku pri cintoríne.

Z uvedeného dôvodu bude obmedzená autobusová doprava.
Na zastávku Orovnica – námestie príde len ráno školský autobus, všetky ostatné autobusové spoje SAD (aj večerné) pôjdu v tieto dva dni len po zastávku Orovnica – cintorín.

Žiadame občanov, aby v uvedených dňoch neparkovali v tomto úseku na okraji komunikácie a prechádzali týmto úsekom len v nevyhnutných prípadoch, prípadne použili miestnu komunikáciu cez časť obce Dolina.

Za porozumenie ďakujeme.