OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa    14. decembra 2022,  t.j.  v stredu
od 08:00 do 16:30


Bez elektrickej energie budú rodinné domy a ostatné odberné miesta v obci:

– súpisné číslo: 1–25, 55, 183, 184, 220, 221

– EIC čísla odberných miest :   
24ZSS45636130000
24ZSS6311952000J
24ZSS63136980007  

Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.