Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE–d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:
dňa 28. jún 2023 t. j. streda, od 07:30 do 15:30

– bez elektrickej energie budú rodinné domy a odberné miesta:

súp. čísla 176, 178 – 181, 185 – 202, 218, 219, 232, 250
24ZSS45619880002
24ZSS4597769000M

Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru a rozsahu plánovaných prác.