Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE–d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:

dňa    26. októbra 2022 , t. j.  v stredu
      od 8:00 do 16:30


– bez elektrickej energie budú rodinné domy a ostatné odberné miesta v obci:

  • súpisné číslo: 1 – 25, 55,  183, 184, 220, 221
  • EIC čísla odberných miest :   
    • 24ZSS45636130000
    • 24ZSS6311952000J
    • 24ZSS63136980007  

Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.