OZNAM – odpis vodomerov

Vážení občania,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom  obce Orovnica ,že pracovníci spoločnosti budú  realizovať odpočty vodomerov
od 12.01.2024, tj. od piatku.

Žiada občanov, ktorých vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu , napríklad  za bránou, v dome, pivnici, garáži ,aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste, napr. bránička, okno.
Pokiaľ  je šachta voľne prístupná, odberateľ má odstrániť veci zo šachty , ktoré bránia k vykonaniu odpočtu, prípadne zavrieť psa.  

Lístok so stavom treba zanechať do doby, pokiaľ odčítač nepoznačí odpísané

Ďakujem za spoluprácu a prosím Vás o vyhlásenie oznamu viac dní po sebe ,aby bol odpočet vodomerov úspešný.