Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE-D, a. s., Žilina oznámilo prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v obci Orovnica v dňoch 07., 21., 22., 23.08.2017 a 05.09.2017 .
Podrobný zoznam odberných miest podľa jednotlivých termínoch prerušenia dodávky el.energie je zverejnený v časti Oznamy.