Miera triedenia odpadu v roku 2021

Obec Orovnica zverejňuje v súlade so zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 6 informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok – 2021.  Miera-triedenia-odpadu-v-obci-2021Stiahnuť Miera-triedenia-odpadu-v-obci-2021

Pomoc utečencom z Ukrajiny

V priebehu pondelku 28.02.2022utorku 01.03.2022 stredy 02.03.2022 sa bude na Obecnom úrade v Orovnici zbierať humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny (najmä pre deti a ženy). Pomoc sa týka :– trvanlivých potravín– keksy pre deti– hygienické potreby (mydlo, plienky pre deti, vložky pre ženy, toaletný papier, kuchynské utierky, papierové utierky)– deky. NIE oblečenieHumanitárnu pomoc môžete doniesť na obecný úrad v časeod 07.30 – 17.00 hodiny.V stredu večer bude odovzdaná na odvoz do utečeneckých táborov. Ďalšie možnosti pomoci budú oznamované priebežne spôsobom miestne obvyklým – miestny rozhlas, web stránka, munipolis.Za Vašu pomoc vopred ďakujeme. Mgr. Katarína Forgáčová, starostka obce a poslanci...