Objem triedeného zberu odpadu za rok 2020

OZV ENVI-PAK, ktorá financuje triedený zber odpadov pre Obec Orovnica v roku 2020, zosumarizovala aktivity, ktoré spolu s obcou počas minulého roku vykonala. Aj obec Orovnica, ako súčasť systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2, ktorú ENVI-PAK za rok 2020 dosiahol v množstve 70 545 000 kg.  Z uvedeného množstva prispela obec objemom triedeného zberu komunálneho odpadu vo výške 18 285 kg. Množstvo komunálneho odpadu každý rok rastie a s ním našťastie aj objem vytriedeného a zhodnoteného. Je to zásluhou aj Vás, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné. Dbajme na to, aby sme aj...

Očkovanie v našej obci

Oznamujeme občanom, že v našej obci budú v piatok 28. 05. 2021, popoludní očkovať z mobilného očkovacieho centra vakcínou Pfizer. Očkovanie sa týka osôb 16 + , tých, ktorí ešte neboli očkovaní prvou dávkou vakcíny. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlásiť najneskôr do štvrtku,  27.05.2021 do 10 hodiny na Obecný úrad. Očkovať budú zamestnanci mobilného odberového strediska spoločnosti Mediform Nová Baňa.

Aktuálne informácie s testovaniu na COVID-19

Od 17.5.2021 vstúpil do platnosti „Nový covidautomat “ a nová testovacia stratégia.Pri niektorých činnostiach podľa covidautomatu je potrebný:   RT -PCR  alebo  LAMP  testu  na  ochorenie  COVID –19, nie starším ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID –19, nie starším ako 24 hodín. Antigénové testy stratili platnosť 7, 14 a 21 dní, platia iba 24 hodín. Z uvedeného dôvodu je nateraz testovanie obcami a firmami zastavené. Na bežné činnosti nie je potrebné sa preukazovať negatívnymi testami. V prípade, že potrebujete výsledok testu pre niektoré z činností alebo aktivít uvedených v covidautomate, môžete sa otestovať na MOM odberných miestach zazmluvnených Ministerstvom zdravotníctva SR. Najbližšia...

Verejné prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva

Oznamujeme občanom, že prvé prerokovanie zámeru Mobilného strediska obehového hospodárstva za účasti investora bude :vo štvrtok, 20. mája 2021 o 16.00 h. v sále kultúrneho domu Občania, ktorí majú záujem sa zúčastniť tohto prerokovania, sa musia vopred nahlásiť na obecný úrad do stredy – 19. mája 2021 do 15.30, vzhľadom na priestor sály, aby sme v prípade väčšieho záujmu mohli rozdeliť prerokovanie na 2x, vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Aj keď núdzový stav je od polnoci 15. mája 2021 zrušený, stále platí mimoriadna situácia. Zámer Mobilného strediska obehového hospodárstva