Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE–d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné:dňa 28. jún 2023 t. j. streda, od 07:30 do 15:30 – bez elektrickej energie budú rodinné domy a odberné miesta: súp. čísla 176, 178 – 181, 185 – 202, 218, 219, 232, 25024ZSS4561988000224ZSS4597769000M Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru a rozsahu plánovaných prác.