Očkovanie psov proti besnote

V sobotu 12.06.2021 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.Očkovať sa bude nasledovne: 08.00 – 08.30 – pred bývalým bufetom 09.30 – 09.30 – na križovatke pri Nezábudke 10.00 – 10.30 – v doline pri moste 11.00 – 11.30 – pred Požiarnou zbrojnicou 12.00 – 12.15 – pri cintoríne na moste Poplatok za očkovanie jedného psa je 10,- €. V prípade očkovania v domácnosti je poplatok 13,- €. Na očkovanie je potrebné priniesť psa v sprievode dospelej osoby a pes musí mať náhubok.

Výzva Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR, pracovisko Nová Baňa, žiada občanov obce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, aby sa dostavili dňa :03.06.2021 (štvrtok) v čase od 10:00 do 10:30 h na Obecný úrad v Orovnici za účelom spolupráce s úradom práce, kde bude uchádzačom o zamestnanie stanovený kontakt v rámci obnovenej spolupráce s úradom práce. V prípade, že sa z vážnych dôvodov v stanovený termín nemôžu uchádzači dostaviť, je potrebné kontaktovať svoju sprostredkovateľku na ÚPSVaR :p. Martu Šályovú ( 045 / 244 7202 ).

Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že dňa : 07. 07. 2021 v čase od 08.30 – 15.30 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy. Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla: 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 249.