Voľné pracovné miesto

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnej mieste na obsadenie pracovnej pozícieREFERENT OBCE, ÚČTOVNÍK, ROZPOČTÁRv obci Orovnica.Pracovný pomer na pracovnú zmluvu, úväzok – 1,0 , pracovná zmluva na dobu určitú – do 31.08.2020.Mzda – podľa 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení skorších predpisov.Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prípadne 1. alebo 2. stupeň VŠprax aspoň 5 rokovPredpokladaný termín začatia je 17.06.2019.Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č. 96, 966 52 Orovnica v úradných hodinách, alebo na mob. tel. č.:0917 811 909