TESTOVANIE COVID-19 — 2.kolo testovania

Na základe toho, že okres Žarnovica nie je zaradený do 2. kola testovania “SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“  a skutočnosti že, obyvatelia pendlujúci medzi okresmi, sú povinný mať „certifikát“. Okresný úrad v Žarnovici zabezpečil v súčinnosti s Mediform s.r.o., Nová Baňa, 2 odberové miesta pre obyvateľov okresu Žarnovica. Odberové miesta sú: 1. Odberové miesto Mediform s.r.o , Cintorínska 20, Nová Baňa 7.11.2020 (sobota)08:00 – 12:00 a  13:00 – 20:00 2. Odberové miesto Mestský športový areál Žarnovica  7.11.2020 (sobota)08:00 – 12:00 a  13:00 – 20:00 Potrebné doklady k antigénovému  testovaniu : preukaz totožnosti – OP, pas, preukaz poistenca (deti). Ďalšie odberné miesta nie je možné vytvárať, taktiež...

Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa    03. novembra 2020  t. j.  utorok,      od 07:30 do 18:30 dňa    04. novembra 2020  t. j.  streda,      od 07:30 do 18:30 – bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci. Čas na odstávku je predpokladaný a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

TESTOVANIE COVID-19 v našej obci (-1-)

V tomto týždni dňa 31. októbera a 01. novembera  bude prebiehať operácia „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ – celoplošné testovanie na COVID-19 – prvá etapa.Podľa doteraz platných informácií (27.10.2020 – 16.00 h), v našej obci bude testovanie prebiehať len v sobotu – 31.októbra 2020, pričom pracovný tím bude pracovať od 07.00 do 22.00,  samotné testovanie bude prebiehať od 08.00 – 20.00. Testovanie bude prebiehať v našej obci  podľa súpisných čísel domov, aby sa zbytočne netvorili  a nezhromažďovali sa občania. Keďže stále prichádzajú nové pokyny, pričom niektoré, čo platili včera, už dnes neplatia, rozpis súpisných čísel po časoch sa stále upravuje a predpokladáme, že definitívne rozdelenie budeme mať počas zajtrajšieho dňa, t....