Zápis pre školský rok 2021/2022 – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica pozýva zákonných zástupcov budúcich prváčikov na Zápis pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch riaditeľne školy. S pretrvávaním mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a znížením mobility ľudí sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Prosíme zákonných zástupcov, aby si na zápis priniesli: prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa,rodný list dieťaťa,občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,vlastné písacie potreby,respirátor, rukavice,negatívny výsledok RT-PCR testu alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania. TEŠÍME SA NA VÁS! Kolektív ZŠ s MŠ Tekovská...

COVID-19 – testovanie, marec 2021 (III)

V piatok, 19. marca 2021 sa v čase od 15.00 – 21.00 uskutoční screeningové testovanie na COVID-19. Posledný otestovaný bude o 21.00 h. Je možnosť sa objednať aj na čas, na tel. č. obecného úradu 045 68 56 655, 0910 856 655 v pracovnom dni 15.30, a do 19.00 na tel. č. 0917 811 909, objednať na čas je možné najneskôr v piatok do 12.00 h. Pre ľudí, ktorí využijú testovanie sa vzťahuje výnimka zo zákona vychádzania, s tým, že platí len do návratu z testovania domov. Žiadame občanov, aby na testovanie prišli s respirátormi. Zoznam rezervovaných termínov bude zverejnený...

Nahlásenie náhradníkov na očkovanie

Ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môžete sa prihlásiť ako náhradník cez webstránku :www.nahradnici.sk Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky v prípade, ak sa na očkovanie nedostavia všetci riadne prihlásení uchádzači. Prihlásiť sa môže každý občan nad 18 rokov s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji. Ak nemáte prístup k internetu, môžete nahlásiť seba alebo rodinného príslušníka osobne alebo telefonicky cez obecný úrad v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.00 hodiny. Časté otázky a odpovede: Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie? Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň...