COVID-19 – testovanie, február 2021 (IV)

Vážení občania,oznamujeme Vám, že  screeningové testovanie obyvateľov na COVID-19, sa bude konať v našej obci Orovnica : v sobotu, 27. februára 2021 v čase: od 07:00 do 12:00 hod.,  od 13:00 do 15:30 hod.posledný odber bude vykonaný o 15:15 hod.obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00 hod.                          na  odbernom mieste: Orovnica –  kultúrny dom – sála –  interiér Upozorňujeme Vás, že dospelí musia mať pri sebe občiansky preukaz, deti vo veku do 15 rokov preukaz poistenca v opačnom prípade nebudú pripustení k testovaniu. Opakovane dávame možnosť sa objednať na čas. Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať v rade. Žiadame občanov, aby boli tolerantní  a uprednostnili...

COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (III)

V sobotu 20.02.2021 sa uskutočnilo screeningové testovanie na COVID-19. Testovania sa zúčastnilo celkom 193 občanov, z toho 92 % občanov (178) s trvalým a prechodným pobytom v našej obci a 8 % občanov (15) z okolia. Z celkového počtu testovaných boli 3 pozitívne osoby, všetci s trvalým pobytom v našej obci.Naďalej upozorňujeme na povinné nosenie rúška, dodržiavanie epidemiologických opatrení s dôrazom na to najzákladnejšie : ROR – ruky, odstup, rúško a zákaz zhromažďovania.

COVID-19 – testovanie, február 2021 (III)

Vážení občania, oznamujeme Vám, že  screeningové testovanie obyvateľov na COVID-19, sa bude konať v našej obci Orovnica : v sobotu, 20. februára 2021 v čase: od 7:30 do 12:00 hod.,  od 13:00 do 16:00 hod.posledný odber bude vykonaný o 15:45 hod.prestávka je od 12:00 do 13:00 hod. na  odbernom mieste: Orovnica –  kultúrny dom – sála –  interiér Upozorňujeme Vás, že dospelí musia mať pri sebe občiansky preukaz, deti vo veku do 15 rokov preukaz poistenca v opačnom prípade nebudú pripustení k testovaniu. Opakovane dávame možnosť sa objednať na čas. Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať v rade. Žiadame občanov, aby boli tolerantní  a uprednostnili starších občanov, tehotné ženy a ZŤP.Každý,...

COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (II)

V piatok, 12. februára 2021, v rámci skríningového testovania na COVID-19 bolo celkom bolo otestovaných 222 ľudí.Z toho 86 % (191 osôb) s trvalým alebo prechodným pobytom v našej obci a 14 % (31 osôb) z iných obcí. Z celkového počtu (222) boli celkom 3 pozitívne osoby, z toho 2 osoby s trvalým pobytom mimo našej obce. Aj počas tohto víkendu bude testovanie, bližšie informácie budú zverejnené od stredy, 17. februára prostredníctvom miestneho rozhlasu a aj na internetovej stránke obce. Naďalej vyzývame všetkých občanov, nielen tých, ktorí sa zúčastnili testovania, aby dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia, najmä to najzákladnejšie : R – O – R ruky, odstup, rúško a dodržiavali zákaz zhromažďovania.