Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE-d, Žilina oznamuje občanom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Prerušenie dodávky elektrickej energie bude nasledovné: dňa 24. júna, t.j. v pondelokod 7:30 do 18:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy a všetky ostatné odberné miesta v obci. dňa 9. júla, t.j. v utorokod 8:30 do 15:30– bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné č. :176 – 202, 218, 219, 232, 250

Voľné pracovné miesto

Obec Orovnica informuje o voľnom pracovnej mieste na obsadenie pracovnej pozícieREFERENT OBCE, ÚČTOVNÍK, ROZPOČTÁRv obci Orovnica.Pracovný pomer na pracovnú zmluvu, úväzok – 1,0 , pracovná zmluva na dobu určitú – do 31.08.2020.Mzda – podľa 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení skorších predpisov.Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prípadne 1. alebo 2. stupeň VŠprax aspoň 5 rokovPredpokladaný termín začatia je 17.06.2019.Bližšie informácie záujemcom poskytne starostka obce na Obecnom úrade č. 96, 966 52 Orovnica v úradných hodinách, alebo na mob. tel. č.:0917 811 909