COVID-19 – screening v Obci Orovnica

Vážení občania, v nedeľu 24.01.2021 a v pondelok 25.01.2021 v našej obci  prebehla celoslovenská akcia „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“.  Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí zodpovedne pristúpili k tejto akcii a boli sa dať otestovať. V našej obci bolo za oba dni celkom otestovaných 255 ľudí, z toho 82 % občanov s trvalým pobytom obce Orovnica a ostatní z okolitých obcí a miest. Z celkového počtu otestovaných boli 3 pozitívne osoby. Touto cestou ďakujem celému odberovému tímu, zdravotníkom, administratívnych pracovníčkam, dobrovoľníkom a mojim spolupracovníkom za úspešné zvládnutie akcie. Tiež ďakujem sponzorom, ktorí prispeli na spríjemnenie  počas oboch odberových dní. Aj keď tento projekt bol organizovaný ako predchádzajúce...

COVID-19 – testovanie, január 2021

V obci Orovnica bude screeningové testovanie COVID-19 nasledovne: v nedeľu           24.01.2021 –  08.00 – 18.00 h    (od  12.00 –  do  13.00 – obedňajšia prestávka) v pondelok       25.01.2021 –  08.00 – 14.00 h    (od  11.30 – do  12.00 – obedňajšia prestávka) V nedeľu, 24.01.2021 budú prednostne otestovaní občania, ktorí potrebujú mať výsledok testu kvôli zamestnaniu v pondelok 25.01.2021. Objednané časy a voľné časy sú vyznačené nižšie v prílohe.V prípade, ak sa chcú občania objednať na čas je potrebné sa nahlásiť telefonicky na telefónne číslo 0917 811 909, podľa možnosti najneskôr do 23.01.2021 do 18.00 h. Na všetky ostatné termíny...

COVID-19 – testovanie, január 2021

Screening testovanie na COVID-19 bude prebiehať v našej obci nasledovne : v nedeľu, 24. januára 2021 v čase od 8:00 – 18:00 v pondelok, 25. januára 2021 v čase od 8:00 – 14:00Testovanie sa bude vykonávať v sále kultúrneho domu.V nedeľu budú otestovaní prednostne občania, ktorí potrebujú mať v pondelok ráno výsledok testu kvôli zamestnaniu. Preto žiadame občanov, aby sa telefonicky, prípadne mailom nahlásili na Obecný úrad, aby sme ich vedeli časovo zosúladiť. Rozpis časov pre testovanie podľa jednotlivých domácností bude zverejnený najneskôr v piatok, 22. januára 2021, bude zverejnený aj na internetovej stránke obce a občania budú priebežne informovaný...

Odpočet stavu vodomerov v mesiaci január 2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje vlastníkom nehnuteľností v obci Orovnica, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebudú pracovníci vodárenskej spoločnosti v mesiaci január robiť odpočty vodomerov, ale si ich majú urobiť vlastníci nehnuteľností sami –odpočtom. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby si urobili odpočet stavov vodomerov a od 15.01.2021 do 24.01.2021nahlásili stavy vodomerov na obecný úrad :telefonicky : 045 68 56 655 mailom : obec@orovnica.eu Pri nahlásení je potrebné uviesť súpisné číslo nehnuteľnosti, dátum odpočtu a stav vodomeru. Obecný úrad následne odošle stavy vodomerov za všetky nehnuteľnosti na Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť.